سویشرت حوله ای شلوار لی پسرانه مناسب فصل بهار کد ۲۳۰۱

۲۱۰,۰۰۰ تومان

سویشرت حوله ای شلوار لی پسرانه مناسب فصل بهار با کیفیت و تن خور عالی
سایز: ۱ تا ۸ سال
رنگ بندی طوسی _ مشکی
(کد ۲۳۰۱ ، ۲۳۰۲) ۱۶۰،۰۰۰ تومان
(کد ۲۳۰۴ ، ۲۳۰۶) ۱۸۰،۰۰۰ تومان
کد ۲۳۰۱ :قد بلوز ۳۰ / عرض بلوز ۲۸/ قدشلوار ۴۱/ دور کمر ۵۱
کد ۲۳۰۲ :قد بلوز ۳۶ / عرض بلوز ۳۰/ قدشلوار ۴۹/ دور کمر ۵۳
کد ۲۳۰۴ :قد بلوز ۴۱ / عرض بلوز ۳۳/ قدشلوار ۵۶/ دور کمر ۵۹
کد ۲۳۰۶ :قد بلوز ۴۶ / عرض بلوز ۳۶/ قدشلوار ۶۵/ دور کمر ۶۱