سوئی شرت شلوار لی دخترانه مناسب فصل بهار کد ۲۰۰۱

۲۱۰,۰۰۰ تومان

sharanshopping

سوئی شرت شلوار لی دخترانه مناسب فصل بهار با کیفیت و تن خور عالی
سایز: ۱ تا ۸ سال (کد ۲۰۰۱ ، ۲۰۰۲) ۱۶۰،۰۰۰ تومان
(کد ۲۰۰۴ ، ۲۰۰۶) ۱۸۰،۰۰۰ تومان
کد ۲۰۰۱ :قد بلوز ۲۹ / عرض بلوز۲۶/ قدشلوار ۴۰/ دور کمر ۴۹
کد ۲۰۰۲ :قد بلوز ۳۵ / عرض بلوز ۲۹/ قدشلوار ۴۵/ دور کمر ۵۲
کد ۲۰۰۴ :قد بلوز ۳۹ / عرض بلوز ۳۱/ قدشلوار ۵۶/ دور کمر ۵۹
کد ۲۰۰۶ :قد بلوز ۴۴ / عرض بلوز ۳۶/ قدشلوار ۶۴/ دور کمر ۶۱