آموزش اندازه گیری در خیاطی

آموزش اندازه گیری در خیاطی

برای شروع اندازه گیری ابتدا یک بند یا متر به دور کمر ببندید و اندازه گیری را شروع کنید.

کارور جلو

بالای سینه، جایی که دست جدا می شود، از یک طرف به طرف دیگر به صورت افقی

کارور پشت

از پشت، جایی که دست جدا می شود. از یک طرف به طرف دیگر به صورت افقی

بلندی جلو

از گودی گردن در قسمت جلو تا بالای نواری که به کمر بسته اید

بلندی پشت

از آخرین مهره گردن تا سر نوار

بلندی لباس

از گودی گردن تا بلندی مورد نظرتان

بلندی سینه

از گودی گردن در قسمت جلو تا نوک سینه

دور سینه

متر را از دور سینه رد کنید و دو سر آن را روی سینه ها به هم برسانید با کمی فضای خالی(به اندازه دو انگشت)

فاصله سینه

فاصله بین نوک سینه ها

دور کمر

اندازه کمر از روی نواری که بسته اید

دور باسن

دور باسن با چهار انگشت فضای اضافه

سرشانه

خط پایین گوش تا سر شانه

دور بازو

اندازه پرترین قسمت بازو با دو انگشت فضای اضافه

دور حلقه

اندازه حلقه دست با سه انگشت فضای اضافه

دور گردن

اندازه دور گردن. یک سر متر را در گودی گردن گذاشته و سر دیگر را روی گودی گردن برگردانید.

بلندی آستین

باید دست، خم شود. متر را از سرشانه گذاشته و از آرنج رد کرده، تا قسمت مچ اندازه بگیرید.

 

اندازه گیری - زن امروزی

منبع: zanemroozi.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *